Stoc de siguranță

Este un element esențial pentru asigurarea continuității producției în cazul unor evenimente neprevăzute a căror consecință imediată sunt întârzierile în livrarea de materie primă, piese și accesorii vitale pentru procesul de producție. Oferim clienților noștri această posibilitate de a se asigura împotriva unor evenimente neprevăzute, astfel încât fluxul de producție să nu fie afectat și, implicit, să nu se producă pierderi.